注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

语文梦工场

让你诗意地栖居

 
 
 

日志

 
 

2011年高考语文备考(90)临淄市重点中学高三期中考试  

2010-12-17 09:12:00|  分类: 语文试题集 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

临淄市重点中学高三年级期中考试语文试题

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 (    )

A.跬步(guǐ)   甄别(zhēn)  拈轻怕重(niān) 物阜民丰(fù)

B.觳觫(hú)      坍圮(qǐ)    便嬖近臣(biàn)   茅塞顿开(sè)

C.纤夫(qiàn)  熨帖(yù)    感慨系之(xì)   椎心泣血(chuí)

D.巨擘(bò)    缱绻(juān)  身陷囹圄(yǔ)   余勇可贾(gǔ)

2.下列各组词语中,错别字最多的一组是(       )

A.寥阔     钓鱼杆     作客他乡    食不厌精,脍不厌细

B.文身     闹义气     出其不意    明枪易躲,暗剑难防

C.谂知     百衲衣     激流勇退    庆父不死,鲁难未已

D.临摩     户口薄     犯而不较    二人同心,其力断金

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是(       )

①这些由园艺工人      培育的花卉,一定能把全运期间的淄博装点得更加美丽。

②近期,联合国粮农组织及世界银行等机构的专家对今后国际粮油价格的    作出了预测。

③保健医生建议大家,在节日期间尽量做到心情       ,轻松度假。

④许多造纸厂将废水直接排放进淮河,导致许多水生动植物大量减少,        灭绝。

A.精心     走势      弛缓     甚至    B.经心     走势     迟缓     直至

C.精心     态势      弛缓     直至    D.经心     态势     迟缓     甚至

4.下列各句中,加点的成语使用最恰当的一句是  

A.《春秋》正因为简短,所以用词颇费斟酌,很艺术地体现了微言大义,形成了后世所谓的“春秋笔法”。

B.这些“环保老人”利用晨练的机会,把游客丢弃在景点的垃圾信手拈来,集中带到山下,然后进行分类处理。

C.在座的各位都是本领域的顶尖专家,我们请大家来,就是想听听各位的高见,大家不必客气,就姑妄言之吧。

D.他准备出售自己珍藏多年的字画,并把出售所得捐赠给西南干旱地区,但后来字画不慎丢失使他的计划成了纸上谈兵。

5.下列语句中,没有语病的一项是  

A.在建设“和谐社区”活动中,小区居民们围绕以提升社区文化品位为中心,注重规划立意的整体性,尤其注重突出视觉艺术效果。

B.我国应加快铁路投资体制改革,修改铁路法、担保法等相关法律,制定详细的优惠政策,扫除民间资本参与铁路建设的诸多法律空白。

C.针对当前医疗卫生市场混乱,药价偏高,卫生部和财政部联合发文,要求清理整顿药品市场,降低药品价格。

D.“梁山伯与祝英台”这个优美而凄婉的传奇爱情故事,流传年代久远,流传地域很广,可以说是家喻户晓,妇孺皆知。

二、(9分每小题3分)阅读下面的文字,完成6~8题。

中国人缺少什么?

周国平

中国文化传统中的一个严重弱点,就是重使实用价值而轻精神价值。

那么,有没有例外呢?有的,而且可以说几乎是惟一的一个例外——王国维。在世纪初的学者中,只有这一个人为精神本身的神圣和独立价值辩护,并立足于此而尖锐地批评了中国文化和中国民族精神的实用品格。但是,在当时举国求富强的呐喊声中,他的声音被完全淹没了。我想从一件与北大多少有点关系的往事说起。1998年,北大热闹非凡地庆祝了它的百年大典。当时,纯北大人或者与北大沾亲带故的不纯的北大人纷纷著书立说,登台演讲,慷慨陈词,为北大传统正名。一时间,蔡元培、梁启超、胡适、李大钊、蒋梦麟等人的名字如雷贯耳,人们从他们身上发现了正宗的北大传统。可是,北大历史上的这件在我看来也很重要的往事却好像没有人提起,我相信这肯定不是偶然的。

北大的历史从1898年京师大学堂成立算起。1903年,清政府批准了由张之洞拟定的《奏定学堂章程》,这个章程就成了办学的指导方针。章程刚出台,就有一个小人物对它提出了尖锐的挑战。这个小人物名叫王国维,现在我们倒是把他封做了国学大师,但那时候他只是上海一家小刊物《教育世界》杂志的一个青年编辑,而且搞的不是国学,而是德国哲学。当时,他在自己编辑的这份杂志上发表了一系列文章,批评张之洞拟定的章程虽然大致取法日本,却惟独于大学文科中削除了哲学一科。青年王国维旗帜鲜明地主张,大学文科必须设立哲学专科和哲学公共课。他所说的哲学是指西方哲学,在他看来,西方哲学才是纯粹的哲学,而中国最缺少,因此最需要从西方引进的正是纯粹的哲学。

王国维是通过钻研德国哲学获得关于纯粹的哲学的概念的。在20纪初,整个中国思想界都热衷于严复引进的英国哲学,惟有他一人醉心于德国哲学。英国哲学重功利、重经验知识,德国哲学重思辨、重形而上学,这里面已显示了他们与众不同的精神取向。他对德国哲学经典原著真正下了苦功,把康德、叔本华的主要著作都读了。《辨证理性批判》那么难懂的书,他花几年的时间读了四遍,终于读懂了。在我看来,他研究德国哲学最重要的成就不在某个枝节问题上,诸如把叔本华美学思想应用于《红楼梦》研究之类。许多评论者把眼光集中于此,实在是舍本求末。最重要的是,通过对德国哲学的研究,他真正进入了西方哲学的问题之思路,领悟了原本意义上的哲学即他所说的纯粹的哲学应该是什么样子的。

王国维所认为的纯粹的哲学是什么样子的呢?简单地说,哲学就是形而上学,即对宇宙人生做出解释,以解除我们灵魂中的困惑。他由哲学的这个性质得出了两个极重要的推论。其一,既然哲学寻求的是“天下万世之真理,非一时之真理”,那么,它的价值必定是非实用的,不可能符合“当世之用”。但这不说明它没有价值,相反,它具有最神圣、最尊贵的精神价值。“无用之用”胜于有用之用,精神价值远高于实用价值,因为它满足的是人的灵魂的需要,其作用也要久远得多。其二,也正因此,坚持哲学的独立品格便是哲学家的天职,决不可把哲学当成政治和道德的手段。推而广之,一切学术都如此,唯以求真为使命,不可用做任何其他事情的手段,如此才可能有“学术之发达”。

用这个标准衡量,中国没有纯粹的哲学,只有政治哲学、道德哲学,从孔孟起,到汉之贾、董,宋之张、程、朱、陆,明之罗、王,都是一些政治家或想当而没有当成的人。不但哲学家如此,诗人也如此。所谓“诗外尚有事在”,“一命成文人,便无足观”,是中国人的金科玉律。中国出不了大哲学家、大诗人,原因就在这里。

6.下列各项中,不能说明中国文化传统中“轻精神价值”严重弱点的一项是 (    ) A.北大历史上为正宗的北大传统正名的往事没有人提起。

B.张之洞拟定的章程,唯独于大学文科中削除了哲学一科。

C.一时间,蔡元培、梁启超、胡适、李大钊等人的名字如雷贯耳。

D.在20纪初,整个中国思想界都热衷于严复引进的英国哲学。

7.下列各项中,不能作为王国维“重视精神价值”的依据的一项是 (    )

A.王国维为精神本身的神圣和独立价值辩护,并立足于此而尖锐地批评了中国文化和中国民族精神的实用品格。

B.王国维对1903年清政府批准的轻精神价值的京师大学堂办学指导方针《奏定学堂章程》提出了尖锐的挑战。

C.王国维旗帜鲜明地主张,大学文科必须设立中国最缺少的属于纯粹的哲学的西方哲学专科和哲学公共课。

D.王国维认为,简单地说,哲学就是形而上学,即对宇宙人生做出解释,以解除我们灵魂中的困惑。

8.下列表述中,符合原文意思的一项是             (    )

A.文章开头指出,中国文化传统中的一个严重弱点,就是重实用价值而轻精神价值。而王国维是唯一的一个例外。

B.王国维认为,西方哲学才是纯粹的哲学,而这又是中国最缺少的,因此最需要从西方引进的正是纯粹的哲学。

C.王国维研究德国哲学最重要的成就不在某个枝节问题上,而是把叔本华的美学思想应用于《红楼梦》研究之类。

D.王国维认为,纯粹的哲学就是形而上学,它具有最神圣、最尊贵的精神价值,而精 神价值远高于实际价值。

三、(12分,每小题3分)阅读下面的文字,完成9~12题。

公讳德用,字符辅,其先真定人也。

至道二年,太宗五路出师,以讨李继迁之叛,而武康公①出夏州。当是时,公为西头供奉官而在武康之侧,年十七,自护②兵当前,所俘斩及得马羊,功为多。及归,公又请殿将。至隘,公以为:“归之至隘而争先,必乱;乱而继迁薄我,必败。”于是又请以所护兵驰前至隘而阵。武康为公令于军曰:“至阵而乱行者,斩!”公亦令曰:“至吾阵而乱行者,吾亦如公令!”至阵,士卒帖然,以此行而武康公亦为之按辔。继迁兵相随属,左右皆望公,莫敢近。于是武康公叹曰:“王氏有儿矣!”

明道元年,除福州观察使。军人挟内诏,求为军吏。公争曰:“军人敢挟诏以干军制,后不可复治;且军吏不可使求而得,得则军人必大受其侵。”明肃太后固使与之,公固不奉诏。已而太后亦寤。卒听公。于是天子心贤公,遂以公检校太保、签署枢密院事。公固辞:“武人不学,不足以当大任。”

始,人或以公威名闻天下,而状貌奇伟,疑非人臣之相。御史中丞孔道辅因以为人言如此,公不宜典机密,在上左右。天子不得已,以公为武宁军节度使、徐州大都督府长史,赴本镇,赐手诏慰遣。或闻孔道辅死,以告曰:“是尝害公者,今死矣。”公愀然曰:“孔中丞岂害某者乎?彼其心所以事君,当如此也,惜乎朝廷无一忠臣。”

嘉佑九年,进封鲁国公。明年二月辛未,公以疾薨。

公忠实乐易,与人不疑,不诘小过,望之毅然有不可犯之色。及就之,温如也。平生少玩好,不以名位骄人。而所得禄赐,多散之亲党。善治军旅,宽仁爱士卒,士卒乐为之用。与士大夫游,士大夫亦多服其度,以为莫能窥也。

(选自王安石《临川文集》,有删节)

【注】①武康公:王德用之父王超,谥武康。②护:统率。③帖:安定,顺从。④按辔:扣紧马缰缓行。

9、对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(     )

A.乱而继迁薄我,必败                薄:轻视

B.除福州观察使                      除:授予官职

C.继迁兵相随属                      属:连接

D.公愀然曰:孔中丞岂害某者乎        愀然:忧愁凄怆的样子

10、下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是(     )

A.于是又请以所护兵驰前至隘而阵      拔剑切而啖之

B.武康为公令于军                    不求闻达于诸侯

C.而所得禄赐,多散之亲党            奚以之九万里而南为

D.惜乎朝廷无一忠臣                  宜乎百姓之谓我爱也

11、下列各组句子中,分别能表现王德用“善治军旅”和“坦荡无私”的一组是(     )

A.至阵,士卒帖然                彼其心所以事君,当如此也

B.及归,公又请殿将              与人不疑,不诘小过

C.至阵而乱行者,斩              武人不学,不足以当大任

D.左右皆望公,莫敢近            士大夫亦多服其度

12、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(     )

A.青年时代的王德用即在父亲麾下统军杀敌,立下诸多战功;他统率军队军纪严明,整肃有序,显示出非凡的军事才能,因而得到父亲的由衷赞赏。

B.王德用治军用人坚持原则,刚直不阿,他拒绝执行明肃太后为人谋求军职的诏命,最终赢得了太后的理解和赞赏,受到天子的重用。

C.由于御史中丞孔道辅的建议,王德用被天子外放为地方官。但是当孔道辅去世时,他反而感伤朝廷失去了一位忠臣,表现出一种博大的胸襟。

D.王德用为人宽厚忠实,淡泊名利,平和处世,得到广泛爱戴。文章运用生动的叙述描写,多角度地展现了他令人景仰的人格魅力。

四、(24分)

13.把下列课本中的句子翻译成现代汉语。(10分)

①蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)(2分)

②数上书孝文,时言削诸侯事及法令可更定者。(《晁错》)(4分)

③王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?(《齐桓晋文之事》)(4分)

14.阅读下面诗歌曲,回答问题。(8分)

野步

清•赵翼

峭寒催换木棉裘,倚杖郊原作近游。

最是秋风管闲事,红他枫叶白人头。

(1)本诗第一句“峭寒催换木棉裘”在全诗中的作用是什么?(2分)

(2)诗中“最是秋风管闲事,红他枫叶白人头”两句历来为人称道,结合你的理解作简要赏析。(6分)

15.补写出下列名篇名句中空缺部分。(任选3个小题作答,每空1分,共6分)

(1)自其不变者而观之,               又何羡乎!(苏轼《赤壁赋》)

吾师道也,               (韩愈《师说》)

(2)云青青兮欲雨,                。(李白《梦游天姥吟留别》)

                       ,大礼不辞小让。(司马迁《鸿门宴》)

(3)溪云初起日沉阁,                   。(许浑《咸阳城西楼晚眺》)

                      ,则知明而行无过矣。(《萄子•劝学》)

(4)                  ,百年多病独登台。(杜甫《登高》)

自在飞花轻似梦,                      。(秦观《浣溪沙》)

五、(12分)

16.把下列带序号的句子组合成语意连贯的一段话并填入横线处。(只填序号)(3分)

艺术是“文明的生活的纪录与赞颂”。              艺术也一直是文明的象征。历史上每一个伟大的文明,都创造出属于自身的辉煌艺术。

①按照摩尔根的看法,文字、铁器与礼仪是文明时代的三大标志。

②但早在文字产生之前,原始艺术就已相当成熟,如我们在原始洞穴中所见到的那些壁画。

③从发生学角度看,艺术的出现早于文明时代的到来。

④这些壁画还成为现代艺术家如毕加索等竞相模仿的对象。

⑤这些壁画不仅真实地记录下原始人的生活,本身也是一种成熟艺术。

17.在“礁石”“落叶”“星星”中任选一种,仿下面《小溪》的格式,另写一组句子。(5分)

       小溪                                    

从不高声喧哗显示自己                              

只默默地在崇山峻岭中                              

寻找属于自己的天地                                 

18.从表达的角度来看,下面的语段在连贯与得体方面各存在一处问题,请找出来并加以修改。(4分)

①我社出版的《明月星空》(三叶著,全书25万字,散文随笔集),②是一本与知己倾谈的书。③一册在手,④灵魂的香味便扑面而来。⑤装帧精美,⑥大方的设计,⑦新颖的编排,⑧显示出制作者的用心。⑨有缘者必须购书一读。

(1)第____处(填序号)的                       改为                    

(2)第____处(填序号)的                       改为                      

六、(18分)阅读下面的文字,完成19~22题。

草屋的声音

赵伟平

①《史记》里说虞舜戴着斗笠披着衣衫精心修筑的是草屋,杜甫吟唱的《茅屋为秋风所破歌》,这茅屋本质上也是草屋。

②上世纪70年代那些移民迁徙到刚刚围塘还泛着盐渍的土地上,开始“筑巢”。这建造的方式实在是太简单了,几根竹木扎起来,屋面是铺展均匀的一束束的稻草,屋墙是缚住竹竿的一扇扇稻草,源于土地的稻草裹掖着屋子,阳光下金灿灿的,抬头望着齐厚齐厚的稻草屋檐,会有一种知足的温煦和生命的叠重掠过。

③小时候,不知是听母亲还是其他乡人说过这句话:“只有懒的人,没有懒的田”。其实,海边的田地即使不懒也够坑人的。芦苇根、柳丝藤草之类像一张网罩着地面,盘根错节,密密匝匝,成群地疯长,种地人垦植庄稼往往会如游击战、拉锯战一样地与它们争斗。然而,最终也是那些芦苇一样坚韧的人征服了草屋后的一片片土地。春天一来拼起一幅嫩绿的画景。夏天绿得更深、更翠,像湖,像海,碧波欣欣。几把闪电,几度雷鸣,几经风雨,青黄相融,一幅幅逼真的水彩,当之无愧。秋色染过了又一幅金色的秋景图,慢慢向田野走来了。收获最后的田野,草屋的灯光亮了,里面的主人抹一把额头上发亮的汗珠,洗一洗长满老茧的双手,便从门缝里传出几声纯朴而又憨厚的笑声。

④草屋是温馨的。但草屋有时会经历一些惊险的无奈和战栗。常常在汛期的时段里,村口的防汛喇叭一响,草屋里的男女老少提锹带箕奔赴海边, 这是一场义无反顾的战争,一心想缚住大海疯狂的手脚。有一次,海浪冲破了堤岸,草屋灰黄色的屋顶浮在浊黄的水面上。海水退后,草屋几乎还是完好的,草屋能挡得了寒冷与酷暑,却对水从来都留着通道,这正像无边的大水漫过一丛丛热爱生命的草,它们聪明地匍匐在大地上,水过后,阳光一照,依然能够旺盛地向上长!

⑤草屋留给我记忆的更多的是宁静。我曾住的是一幢两间半的草屋,挡门墙的草栓周围终年种着一圈茗苳草,有点像兰花的叶子,这草终年不枯,似乎也终年点燃着草屋的绿意。草屋的前后有两棵树,屋东北角有一颗高大的梧桐树,梧桐的枝桠粗犷而大气,一到初夏,盆底大的叶子和小号一样紫色的花便一起高高地摇曳;屋西南侧长着一颗枝细叶茂的枣树,我常常会在屋檐下,看飒飒落下的枣花,再看着米粒一样的枣儿怎样长成姑娘般的丰满与红润,然后,又会算计着折一支长长的竹竿渐次敲落那些美味。一前一后两棵树,庇护着草屋,草屋便更加安宁而有情致了。

⑥冬天的雪对于草屋来说,是一道别样的风景,隔着砧板大的天窗仰望雪片飘摇而来,先是与稻草摩挲的声音,再是“沙沙”、“沙沙”雪花与雪花挤在一起的声音。最后像神韵一样,雪脚踩得无声无息了。满世界一屋银妆素裹,草屋上的雪层已经盖过了草层,一间间草屋早已成了一个个意味无穷的童话了。融雪的时候,那些剥离草屋的水的精灵似乎很不愿意真的离去,在经过屋檐的刹那间,在空中凝住了,这凝结的雕塑越结越大,越挂越长,几乎每一根稻草顶端都挂起这样的冰凌串儿,远望去,冰凌串就像在琴键上高低跳跃的音符。

⑦草屋无言。但我相信,从草屋里出来的人都会有对草屋的种种理解,都能聆听到草屋里发出的种种声音!

19.结合全文的内容来看,作者“聆听”到哪些“声音”?(4分)

20.第③自然段中画线句子写了什么内容?在表达上有什么特色?(4分)

21.第⑤自然段中写终年不枯的茗苳草,草屋前后的梧桐和枣树,对描写草屋起到什么作用?(4分)

22.本文标题为“草屋的声音”,第⑦自然段中又说“草屋无言”。你怎样从这看似矛盾的话语中理解和评价作者包蕴在文章中的思想感情和人生态度?(6分)

七、(60分)

23.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

美国作家阿扎洛夫,前半生努力和勤奋,取得辉煌的成就。然而,他在后半生,丧失理智地与一个叫马利丁的文坛小丑较上了劲,与其在小报展开了长达数年的论战,将其视为对手。结果,马利丁靠着他既得到了名又得到了利,而他,在无端地空耗青春与生命的同时,竟成为世人耻笑的对象,从此一蹶不振,郁郁而终。

要求选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

 

参考答案

一、(15分,每小题3分)

1.C

2.D (A廓 竿 B意 箭 C急 D摹 簿 校 利)

3.A

4.A(“微言大义”意思是精当而含义深远的话;大义:本指经书的要义,后指大道理。包含在精微语言里的深刻道理。“信手拈来”意思是随手拿来。多形容写文章时词汇或材料丰富,不费思索就能写出来。“姑妄言之”意思是姑且随便说说,不一定有什么道理。表示不一定正确,仅供参考。“纸上谈兵”指在文字上谈用兵策略,比喻不联系实际情况:空发议沦。)

5.D(A项“围绕以提升社区文化品位为中心”句式杂糅;B项“扫除……法律空白”搭配不当;C项成分残缺,缺少“针对”的宾语)

二、(9分,每小题3分)

6.C(蔡元培、梁肩超、胡适、李大钊等人都秉承了正宗的北大传统,他们是重精神价值的典范)

7.D(此项是王国维对“纯粹的哲学”的理解,并不能表明他“重视精神价值”1

8.(A项文中是说“几乎唯一的一个例外”;C项文中是说,王国维研究德国哲学最重要的成就不是在于“某个枝’声问题”。包括把叔本华的美学思想应用于《红楼梦》研究之类。D项文中是说“精神价值远高于实用价值”)

三、(12分,每小题3分)

12. A、薄,迫近,引申为进攻。

13. C代之所得俸禄;到。(A、连词,都表承接B介词,都译为“在”D助词,都可译为“啊”)

14. A(B、第一句是说王德用勇挑重担C、第二句是说王德用谦逊的美德D、人们对王德用放的态度;士大夫对王德用的态度。显然不切题。)

15.B.太后并没有赞赏王德用。

【译文】王公讳名德用,字符辅,他的祖先是真定今河北真定县人。至道二年(996)年,宋太宗兵分五路派出军队,用以征讨西夏李继迁的叛乱,王德用的父亲王超武康公兵出夏州。在这个时候,王德用以西头供奉官的身份跟随在武康公的身边,年龄才十七岁,王德用自己统率部队一马当先,所斩杀和俘虏的敌人以及所缴获的马羊数量众多,是功劳最多的。等到他班师回营时,他请求居后指挥。到了关隘险要处,王德用认为,“回师的军队来到了关隘险要处,大家容易争先走到前面去,这样就一定会混乱;阵形混乱了,如果李继迁迫近我们,我们一定会失败。”于是又请求将所统率的部队骑马快速赶到关隘险要处前去布好阵形。武康公替王德用在军队里发布命令说:“到了阵前如果还要乱走的,斩!”王德用也传令说:“到了阵前如果还要乱走的,我也要像武康公说的一样执行!”到了阵前,将士们个个安定顺从。因为这样,就是武康公也替王德用扣紧马缰绳使马缓步前行。李继迁的探马接连前来探望,都是只在左右远远看着王德用,没有那个敢靠近王德用的。于是武康公感叹地说:“王氏后代有顶天立地的儿辈了!”

明道元年(1032年),王德用升迁为福州观察使。有军人带来明肃太后的诏书,要求补充为禁军军吏。王德用争辩道:“军人敢于倚仗诏命来干预军队制度,以后(就)无法再整治。况且军队的官吏是不能让它有人请求就能得到的,如果这样就能得到,那么,军人的内心一定会受到很大的侵害。”明肃太后坚持让王德用给那人军职,王德用坚决地不执行诏书的命令。不久以后,太后也明白过来,终于听从了王德用的建议。于是,皇帝心里认为王德用是一个贤能的人,就把王德用任命为检校太保、签署(一说为签书,即官名,签书院事为和同知院事、枢密副使一样的副长官)枢密院事。王德用坚决辞让:“微臣是个武人,况且缺乏学问,不足以担任枢密要事。”

开初, 有人因为王德用的威名闻名天下,并且又相貌堂堂(相貌类似太祖赵匡胤),怀疑他有不是做人臣子的相貌。御史中丞孔道辅于是认为(既然)人们像这样议论,王德用(就)不(再)适合执掌重要而秘密的大事,跟随在君王身边。皇上不得已,于是改任王德用为宁武军节度使、徐州大都督府长史(为都督府佐官),王德用赶赴徐州任职时,皇上赏赐亲自手书的诏书遣送安慰。有人听说孔道辅过世了,把这个消息告诉王德用说:“曾经陷害过你的御史中丞孔道辅,今天他已经死了。”王德用凄伤地说:“御史中丞孔道辅难道陷害过我吗?他那是因为忠心事奉皇上的原因,应当这样做的,可惜朝廷又少了一个忠臣。”

嘉佑九年,王德用进封为鲁国公。第二年二月辛未日,王德用因病逝世。

王德用忠诚朴实和乐平易,和人交往不猜忌,不责问人家的小过错,看他的神色坚毅,有不可轻易冒犯的威议。他所得到的俸禄和赏赐,大多都分给亲信同党之人。擅长治理军队,宽厚仁爱爱护士兵,士兵也乐意被他调用。与士大夫交游,士大夫也多是佩服他的度量,认为他没有值得窥伺的地方。四、(24分)

13.略

14.(1)运用环境描写,交代了时间(1分)也为全诗奠定了悲凉的感情基调(1分)

(2)①运用拟人手法(1分),将 “秋风”认定为“管闲事”的家伙,染红了枫叶,染白了人头(1分),巧妙地表达了自己老之将至的感慨(1分)。②红、白使动用法(1分),色彩上对照配置(1分),也最容易使人引起岁月无情、年华已逝魄震限怅调(4分)。

15.(1)则物与我皆无尽也  夫庸知其年之先后生于吾乎!

(2)水澹澹兮生烟  大行不顾细谨

(3)山雨欲来风满楼  君子博学而日参省乎己

(4)万里悲秋常作客  无边丝雨细如愁

五、(12分)

16.(3分)③①②⑤④

17.示例:礁石:从不清冷孤傲标榜自己/只静静地在惊涛骇浪中/坚持属于自己的位置。

星星:从不光芒四射炫耀自己/只静静地在广漠苍穹中/守住属于自己的位置。

落叶:从不恣意舒展招摇自己/只静静地在西风残照里/孕育属于明天的希望(演绎属于自己的精彩)。

评分标准:恰当地运用拟人手法2分,内容合理并具有一定的意义3分。

18.(1)⑤“装帧精美”改为“精美的装帧”(2)⑨“必须”改为“不妨”(4分。每处2分。如果只找出但并未改正,对则该处不得分)

六、(18分)

19.草屋使人产生知足和温煦和生命的叠重之感;草屋主人勤劳坚韧、纯朴憨厚;草屋环境宁静而有情致;草屋风景别样而意味无穷。(4分。每点1分)

20.(1)以季节变换为序,描绘了被征服土地上出现的动人“画景”。(2)有嫩绿深绿、青黄相融到金色,突出了“画景”的色彩变化;语言生动形象而有韵味。(4分。每点2分)

21.通过写茗黄草点燃单草屋的绿意.两棵树庇护着草屋,衬托出草屋的安宁而有情致。(4分。答出“衬托”手法得2分,点出“安宁而有情致”得2分)

22.“草屋无言”与标题并不矛盾。作者通过对草屋及草屋“声音”的叙写,表达了对革屋生活的美好回忆,对草屋主人的真叨赞美,对草屋及草屋“声音”的深情留恋.终现了作者超脱的情趣和积极的人生态度。(6分。“对草屋生活的美好回忆”、“对草屋主人的真切赞美”、“对草屋及草屋‘声音’的深情留恋”3分,“体现了作者超脱的情趣和积极的人生态度”2分,语言通顺1分)

  评论这张
 
阅读(271)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018