注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

语文梦工场

让你诗意地栖居

 
 
 

日志

 
 

2010年高考模拟试题(215)四川绵阳市第三次诊断考试  

2010-04-22 20:22:00|  分类: 语文试题集 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

绵阳市高中2010级第三次诊断性考试语文试题及评分标准 (4月21日)

一、(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的读音和字形全都正确的一组是

A. 缘份(fèn)   暴躁(zào)   捕风捉影(pǔ)    当头棒喝(hè)

B. 投奔(bèn)   匮竭(guì)   岿然不动(kuī)   似古非今(shì)

C. 折腾(zhē)   懵懂(měng)  处心积虑(chǔ)   落拓不羁(tuò)

D. 连锁(suǒ)   咋舌(zhá)   纵横捭阖(bǎi)   震聋发聩(zhèn)

2.下列各句中,加点词语使用正确的一项是

A. 欧盟就对希腊的救助计划达成共识后,欧元获得短暂的喘息时间,不过好景不长,投资者信心不足,以致欧元再次跌至此前低点。

B. 罗兰·艾默里奇执导的《2012》在全球公映,影片中用电脑技术制成的山崩海啸、电光石火的惊骇场面,给观众强烈的视觉冲击。

C. 百年不遇的大旱灾使云南澜沧江水源枯竭,导致湄公河下游流域旱情严重,泰国媒体为此指责中国破坏生态,这不免失之公允。

D. 七曲大庙山是文昌文化的发祥地,每逢新春佳节,人们纷纷登山入庙,欣赏民俗表演,祭拜古圣先贤,乞求来年吉祥如意。

3.下列各句中,没有语病的一句是

A. 目前,四川省眉山市正式启动了以奶产业为特色的现代畜牧试点,在建设奶源基地的同时,市政府还以系列优惠政策招商引资。

B. 北川地震纪念馆修建方案研究会议上,有专家指出,要进一步改进纪念碑碑体前方孩子雕塑的肩部设计,使其更具艺术感染力。

C. 近年来,酒后驾驶引发的交通事故逐年上升,行人的安全受到威胁,新《机动车驾驶证申领和使用规定》对这种状况的改变效果明显。

D. 美国总统奥巴马在四月中旬前后公布了阐述美国未来核战略的《核态势评估》,其中承诺对无核国不使用核武器,但朝鲜、伊朗除外。

4.下列各项中,标点符号使用正确的一项是

A. 公元1140年,岳飞在颖昌(今河南许昌)再次杀退金兀术的十万步兵和三万骑兵,随后上疏高宗称此乃“陛下中兴之机,金贼必亡之日”。

B. 于丹说,从这个意义上讲,庄子告诉我们,人最难认知的是自己的内心。人最难解答的就是:我究竟是谁?我想要的生活是什么?

C. 今年“三八”节,身残志坚的女警官黄曼为战友写了篇文章《黄桷树下的女人花》,读了她的文章,姐妹们都称赞她是中国警界的保尔。

D. 针对自己构想的草案,中国足协掌门人韦迪介绍了他的原则:即确保中超中甲正常进行,保证俱乐部利益,有助于中国足球可持续性发展。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面文字,完成5—7题。

“茶”字最早见于《神农本草》(世界上第一部药物书。据考证,该书为战国时代的著作)一书。到了唐代,被后人尊为“茶圣”的陆羽于公元758年左右写成了世界上最早的茶叶专著《茶经》,系统而全面地论述了栽茶、制茶、饮茶、评茶的方法和经验。

茶叶在西周时期是被作为祭品使用的,到了春秋时代茶鲜叶被人们作为菜食,而战国时代茶叶作为治病药品,西汉时期茶叶已成为主要商品之一了。从三国到南北朝的三百多年间,特别是南北朝时期,佛教盛行,佛家利用饮茶来缓解坐禅瞌睡,于是在寺院庙旁的山谷间普遍种茶。饮茶推广了佛教,而佛教又促进了茶灶的发展,这就是历史上有名的所谓“茶佛一味”的来源。到了唐代,茶叶才正式成为普及民间的大众饮料。

茶叶自古以来就是联结中国和世界的纽带。唐朝时,日本僧人最澄来我国浙江天台山国清寺研究佛学,回国时带回茶籽种植于日本贺滋县(现在的池上茶园),茶由此传播到日本的中部和南部。南宋时,日本荣西禅师两次来到中国,他不仅对佛学造诣颇深,对中国茶叶也很有研究,并写有《吃茶养生记》一书,被日本人民尊为茶祖。南宋开庆年间,日本佛教高僧来到浙江径山寺攻研佛学,回国时将径山寺的“茶宴”和“抹茶”制法传播到日本,启发了日本茶道,并促进其发展。我国宋代时就已有阿拉伯商人定居在福建泉州运销茶叶;明代郑和下西洋,茶叶也随着销售到东南亚和南部非洲各国;公元1610年荷兰商船首先从澳门运茶到欧洲,打开了中国茶叶销往西方的大门。世界著名科技史家李约瑟博士(1900-1995,英国人)称茶叶是四大发明之后,中国对人类的第五个重大贡献。

茶馆的最早记载见于唐代开元年间的《封氏闻见记》,其中有“自邹、齐、沧、隶,渐至京邑,城市多开店铺,煮茶卖之,不问道俗,投钱取饮”。唐宋以后,不少地方都开设了以卖茶水为业的茶馆。到了清朝,民间曲艺进入茶馆,使茶馆成为文化娱乐和休息的场所。相传我国最大的茶馆是四川当年的“华华茶厅”,内有三厅四院。成都茶馆设有大靠背椅,饮茶聊天或打盹都极为舒适。

中华民族的文明和礼貌之一是“客来敬茶”。古代的齐世祖、陆纳等人曾提倡以茶代酒。唐朝刘贞亮赞美茶有“十德”,认为饮茶除了可健身外,还能“以茶表敬” “以茶雅心” “以茶行道”。唐宋时期,众多的文人雅士如李白、白居易、欧阳修、苏东坡等,他们不仅酷爱饮茶,而且还在自己的佳作中歌颂和描写过茶叶。

5.下列对“茶叶自古以来就是联结中国和世界的纽带”的解说,不正确的一项是

A. 唐代,日本僧人最澄从我国浙江天台山国清寺带回茶籽种植于日本贺滋县(现在的池上茶园),茶由此传播到日本的中部和南部。

B. 宋代,日本佛教高僧来我国攻研佛学,回国时将浙江径山寺的“茶宴”和“抹茶”制法传播到日本,启发了日本茶道,并促进其发展。

C. 明代,郑和下西洋,茶叶也随着销售到东南亚和南部非洲各国;公元1610年荷兰商船运茶到欧洲,打开了中国茶叶销往西方的大门。

D. 近代,英国科技史家李约瑟博士,将中国茶叶作为中国四大发明(火药、造纸、指南针和印刷术)之后,对人类的第五个重大贡献。

6.以下理解符合原文意思的一项是

A. 战国时期,茶叶就已经开始在我国被用于社会生活的各个方面,并成为普及民间的大众饮料。

B. 从西周到西汉时期,茶叶曾先后被当作祭祀用品、烹饪菜食、治病药品,并成为主要商品之一。

C. 佛教盛行的南北朝时期,因为在寺院庙旁的山谷间普遍种茶,所以佛家利用饮茶缓解坐禅瞌睡。

D. 饮茶除了可健身外,还能以茶“表敬”“雅心”“行道”,我国人民历来就有“客来敬茶”的文明习惯。

7.根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是

A. 世界上第一部药物书《神农本草》和“茶圣”陆羽撰写的世界上最早的茶叶专著《茶经》两部古籍的存世,可以证明我国是茶的故乡。

B. 日本荣西禅师两次来到中国,因对中国茶叶很有研究,并写有《吃茶养生记》,而被尊为日本茶祖,他开创了中日茶文化交流的历史。

C. 在我国茶馆广布,清朝以后,人们在茶馆或饮茶或聊天或打盹,或欣赏民间曲艺,可见茶馆使人们的文化生活更丰富,精神更愉悦。

D. 古代文人雅士不仅酷爱饮茶,还以诗咏茶,诗茶共雅,苏东坡《惠山烹小龙团》“独携天上小团月,来试人间第二泉”便是典型一例。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面文字,完成8—10题。

韦睿字怀文,京兆杜陵人也。自汉丞相贤以后,世为三辅著姓。伯父祖征,宋末为光禄勋。睿事继母以孝闻。睿兄纂、阐,并早知名。纂、睿皆好学,阐有清操。祖征累为郡守,每携睿之职,视之如子。时睿内兄王憕、姨弟杜恽,并有乡里盛名。祖征谓睿曰:“汝自谓何如憕、恽?”睿谦不敢对。祖征曰:“汝文章或小减,学识当过之;然而干国家,成功业,皆莫汝逮也。”

宋永光初,袁凯为雍州刺史,见而异之,引为主簿。齐末遣其二子,自结于高祖。义兵檄至,睿率郡人伐竹为筏,倍道来赴,有众二千,马二百匹。高祖见睿甚悦,拊几曰:“他日见君之面,今日见君之心,吾事就矣。”义师克郢、鲁,平加湖,睿多建谋策,皆见纳用。大军发郢,谋留守将,高祖难其人;久之,顾睿曰:“弃骐骥而不乘,焉遑遑而更索?”即日以为冠军将军、江夏太守,行郢府事。初,郢城之拒守也,男女口垂十万,闭垒经年,疾疫死者十七八,皆积尸于床下,而生者寝处其上,每屋辄盈满。睿料简隐恤,咸为营理,于是死者得埋藏,生者反居业,百姓赖之。高祖即位,迁廷尉,封都梁子,邑三百户。天监三年,魏遣众来寇,率州兵击走之。四年,王师北伐,诏睿都督众军。睿遣长史王超宗、梁郡太守冯道根攻魏小岘城,未能拔。睿巡行围栅,魏城中忽出数百人陈于门外,睿欲击之,诸将皆曰:“向本轻来,未有战备,徐还授甲,乃可进耳。”睿曰:“不然。魏城中二千余人,闭门坚守,足以自保,无故出入于外,必其骁勇者也,若能挫之,其城自拔。”乃进兵。士皆殊死战,魏军果败走,因急攻之,中宿而城拔。高祖诏众军进次东陵。魏人服睿威名,望之不敢逼,全军而还。

普通元年夏,迁侍中、车骑将军,以疾未拜。八月,卒于家,时年七十九。遗令薄葬,殓以时服。谥曰严。

                                                           (节选自《梁书·韦睿传》)

8.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A. 睿多建谋策,皆见纳用         建:提出

B. 男女口垂十万                 垂:接近,临近

C. 天监三年,魏遣众来寇         寇:侵犯,入侵

    D. 高祖诏众军进次东陵           次:按次序

    9.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

    A.齐末遣其二子,自结于高祖      无故出入于外,必其骁勇者也

    B.其孰能讥之乎                  是说也,人常疑之  

    C.魏军果败走,因急攻之          遗令薄葬,殓以时服

    D.不如因而厚遇之,使归赵        敛赀财以送其行

    10.下列对原文有关内容的分析和概括,不恰当的一项是

A. 韦睿祖上世世代代都是三辅地区的名流大姓,兄弟三人都早有名声,伯父对他十分偏爱,问他和两个哥哥的优劣时,韦睿谦虚不敢回答。

B. 雍州刺史袁凯,认为韦睿与众不同,任命韦睿担任自己的主簿。后来高祖举兵时,韦睿筹集人马,沿水路投奔了他,高祖拍案叫好。

C. 担任江夏太守时,韦睿组织郡城保卫战,坚守一年,百姓因疾病而死的有十之七八,韦睿对他们一一安抚并予以帮助,百姓很信赖他。

D. 韦睿统率梁军攻打魏国小岘城,他力排众议,果断出击,很快便攻下了城池。魏军畏惧韦睿的威名,放弃对东陵的进攻,撤军而去。

11.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)然而干国家,成功业,皆莫汝逮也。(4分)

(2)大军发郢,谋留守将,高祖难其人;久之,顾睿曰:“弃骐骥而不乘,焉遑遑而更索?”(6分)

12.阅读下面这首清词,然后回答问题。(8分)

                                  菩萨蛮    纳兰性德

                  朔风吹散三更雪,倩魂犹恋桃花月①。梦好莫相催,由他好处行。

                  无端听画角,枕畔红冰②薄。塞马一声嘶,残星拂大旗。

注:①桃花月,农历二月,代指与妻子在一起的青春时光。②红冰,指眼泪。古书有言:“时天寒,泪结为红冰。”

(1)词的上片是怎样虚实相生,以寄托词人思亲之情的?请具体说明。(4分)

(2)结合全词内容,从景与情的角度,简要赏析词末两句。(4分)

13.按要求写出下列名篇名句中的空缺部分。(两题任选一题)(5分)

(1)                   ,天上人间。(李煜《浪淘沙》)

陶渊明的《归去来兮辞》和苏轼的《赤壁赋》中,面对自然生机,感叹人生短暂的句子是:《归去来兮辞》:                       。《赤壁赋》:                                     

(2)焉有仁人在位,             ?(《孟子·齐桓晋文之事》)

杜甫的《蜀相》和陆游的《书愤》中,诸葛亮竭忠尽智引起诗人无限慨叹的句子是:《蜀相》:      。《书愤》:                 

五、(22分)

阅读下面文字,完成14—17题。

会上楼的牛仔裤

                                            刘永飞
 十年前初来这个城市工作,为了省钱,我在市郊租了一套六楼一居室的老式工房。因公司每天加班,我终日早出晚归,快半年了还没真正认识一个邻居。
 说心里话,我对这个物质高度发达的城市毫无好感可言,我觉得它冷漠,排外,以为自己叽里咕噜的方言十分优越,视所有的外地人均为乡下人。
 那时候我从市区回到住处往往已是深夜,自己随便弄点吃的,或者洗洗积攒下来的替换衣服,沾床就睡。常遇到早晨挂上阳台晒干的衣服,被傍晚突来的雨打湿,第二天还要重洗的情况。而那条牛仔裤就是在一个风雨交加的夜晚掉下楼的。
 发现牛仔裤不见了,我没着急,一是因为那是条旧裤子,本不打算穿了,二是因为已是午夜,底楼的邻居早睡了,如果贸然为一条旧了的牛仔裤,以一个陌生人加外地人的身份去敲邻家的门,遭训斥和白眼肯定免不了。
 第二天下班,我发现我的那条牛仔裤被装在一只干净的马夹袋里,系在一楼楼梯扶手上。本来就破的牛仔裤,经过大雨的洗礼,污秽的浸泡,越发显得丑陋。第一眼看到我就决定放弃它。于是,我没去动,继续让它留在那里。
 奇怪的是第三天下班,那条牛仔裤又出现在二楼的扶手上。我没收牛仔裤,我相信过不了两天这条裤子会像垃圾一样被人丢掉。
 然而,我没料到,第四天这条牛仔裤竟然“走”上三楼,我觉得这个“好事者”真够执著的。我产生一个好奇的想法:“就不收,看你会不会‘跑’上六楼。”我想人的耐心总是有限的,他(她)总不至于为了一条无人理睬的旧裤子跟自己过不去吧。
 出乎我的意料,第五天这条牛仔裤上到四楼,这让我感动之余感觉很有意思,我有了“认识认识”这位好心人的冲动。
 不出意外,第六天下班它在五楼出现。那一刻,我坚信明天这条裤子准会跑上六楼。倘若再不见见这位执拗的好心人,我会后悔一辈子的。于是第七天我破天荒地请了“病”假。
 这天早晨醒来后我感到莫名兴奋,楼道里一有风吹草动立刻跑至猫眼前望一望。后来我干脆搬个凳子持本杂志在猫眼下坐等。
 时间一分一秒地过去,那个人没有出现,我的耐心受到挑战。我正为是否先去买菜而犹豫不决时,楼道里忽然传来沙沙的缓慢而沉重的脚步声。我预感到那个人要出现了,忙起身,向外张望,结果猫眼里除了墙壁上的一只电表盒,其他一无所有。我没失望,因为那脚步声正越来越近。我发觉这个人的步履间隔很长,行进时走走停停,仿佛在寻找什么东西,而他的喘息越发强烈,胸腔内不断发出“咝咝”的杂音。

脚步声和喘息声先在五楼短暂停驻,随着一阵摆弄东西声,脚步向六楼来了。我原想开门迎接,怕是误会,决定在猫眼里观察。
 终于,他在我的眼前出现了:一个弯腰、低头、银发稀芜的老人。老人拎着那条牛仔裤,背对着我的门口一阵粗喘,然后哆哆嗦嗦将手里的塑料袋系在楼梯扶手上。
 “大爷!”老人欲转身下楼,我喊住他。老人先是一愣,左耳缓缓转向我,接着眯起的双眼斜睨过来。天哪,他竟是个盲人!
 我告诉老人这条裤子是我的,不准备要了,并表示了歉意和感谢。老人听后很开心,露出孩子般的笑容。我问老人既然行动不便又为何一层层“送”上来?老人说这栋楼里像我这样的年轻人还有几户,远离故乡来到异地“讨生活”不容易,“我是怕你们来去匆匆的看不见”。我说:“你完全可以敲门问问的,也不至于费这番周折。”他说:“这样不好,一个瞎老头子随便敲人家的门不礼貌,再说了,好多人只希望过自己的小日子反感人家打扰呢!”
 老人下楼时我要送他,被他婉拒,他说自己能行。看他颤颤巍巍摸索着下楼,我的心弦莫名地被谁抚动了,眼睛湿润起来。我蓦然觉得这城市原来也有爱,而且爱就在身边,只是之前太过于封闭自己而恐惧于接受它罢了。

14.在第二段中,作者说“说心里话,我对这个物质高度发达的城市毫无好感可言,我觉得它冷漠,排外”,结合全文,请简要分析这样写的作用。(6分)

15.小说在刻画“老人”这一人物形象时成功运用了对比手法,请结合全文简要分析。(6分)

16.“会上楼的牛仔裤”作为小说的标题有何妙处?请简要说明。(6分)

17.结合小说主旨,谈谈“我蓦然觉得这城市原来也有爱,而且爱就在身边,只是之前太过于封闭自己而恐惧于接受它罢了”这句话对你的启示。(4分)

六、(15分)

18.阅读下表,概括表格所包含的主要信息。(三条)(6分)

某市初中一年级学生每天学习、生活情况调查表

调查项目

家庭作业情况

睡眠状况

吃早餐情况

体育锻炼情况

百分

2小时

以上

2小时

以上

8小时

以上

8小时

以下

吃早餐

不吃

早餐

1小时

以上

1小时

以下

84%

16%

27.5%

72.5%

70%

30%

21%

79%

答:①                         ②                         ③                        

    19.将下面的短语组成两副七字对联,并填写在相应的横线上。(4分)

    天著霞衣   万里云涛   峰腾云海   千年雪岭  

    栏边出     迎日出     作舟浮     座上浮

    都江堰伏龙观八角亭对联:

    峨眉山金顶卧云庵对联:  

    20.仔细揣摩下面这首咏物诗的含义,自拟两个对象(如蝴蝶和蜜蜂,大树和小草……),仿写一首小诗。(5分)

    春蚕也是一种吐丝的昆虫    

    却缺少蜘蛛那份高超的智慧        

    蜘蛛结网,为的是捕捉飞虫           

    春蚕做茧,反而是牢禁了自己

    七、(60分)    

    21. 题目:如果没有                                  

    请先在横线上填上恰当的词语,形成完整题目,然后写一篇不少于800字的文章。

    要求:立意自定,文体自选(除诗歌外),不得抄袭。

 

语文参考答案及评分标准  

    1.C (A.份—分  捕bǔ   B.匮 kuì  似sì—是  D.咋 zé  震—振)

    2.A (A.好景不长:好的景况不长久。B.电光石火,像闪电的光、燧石的火那样一闪而过,比喻事物很快消失。C.“不免”,免不了,应为“未免”。  D.“乞求”,向人讨要(施舍、宽恕),应为“祈求”。)

    3.B (A.成分残缺,在“畜牧试点”后加“工程”。C.搭配不当,把“上升”该为“增加”。D.表意不明,去掉“前后”一词。)

    4.A (B.第一个问号应为逗号,后一个问号应为句号。C.“中国警界的保尔”在文中应加引号。  D.冒号与“即”重复。)

    5.D (李约瑟博士的评价说明的是中国茶的贡献)

    6.D (A.唐代茶叶才作为普及民间的大众饮料。 B.春秋时代茶鲜叶被人们作为菜食。 C.佛家利用饮茶来解除坐禅瞌睡,于是在寺院庙旁的山谷间普遍种茶)

    7.B (开创者为日本僧人最澄)  

    8.D (次,临时驻扎,住宿)

    9.C (趁着,乘机,介词。 A.他的,代词/难道,表反诘语气。 B.表判断语气/表停顿语气。D. 用,介词/来,连词)

    10.A (韦祖征询问的是韦睿与内兄王憕、姨弟杜恽相比谁学问好,不是“询问他和两个哥哥的优劣”。)

    11.(10分)(1)但是,在参与国家大事,成就功业方面,没有谁比得上你啊。(4分,“干”、“逮”、宾语前置句“莫汝逮”各1分,大意1分)

    (2)大军从郢州出发,高祖考虑留谁为守将,为找到这样的人为难;过了很久,高祖看着韦睿说:“放弃眼前的骏马不骑,为什么还要心神不定另外 寻觅呢?”(6分,“谋”、“难”、“更”、 “索”、状语后置句“发郢”各1分,大意1分) 

    12.(8分)(1)既写边塞夜半三更,北风猛烈,大雪纷飞的苦寒荒凉的实景,又写与妻子在一起温馨快乐生活的梦境,二者虚实相生,形成鲜明的对比突出了词人对亲人的思念。(4分,画线处每处1分)

    (2)塞马在旷野上仰天嘶叫在残星的余辉下,风大雪猛,军旗猎猎作响有声有色地描绘出塞外冬夜天地清空苍茫的景象,以健笔写柔情,烘托出词人梦醒后内心的悲凉寂寥。(4分,画线处每处1分)

    13.(5分)(1)流水落花春去也    善万物之得时    感吾生之行休    哀吾生之须臾,羡长江之无穷

    (2)罔民而可为也   出师未捷身先死    长使英雄泪满襟    出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

(每句1分,有错别字该句不得分)  

    14.(6分)①欲扬先抑“我”先后的情感变化(“冷漠”——“兴奋”“感谢”)形成对比突出爱心对“我”的感化效果。②“我”因为对这个城市“毫无好感”才会对牛仔裤屡屡被人“关爱”感到惊异,这样写在情节展开上起铺垫,引起下文的作用。(每点3分)

    15.(6分)①老人容颜苍老、行动病态的外表和处处为他人着想的心灵对比; ②最初认为城市“冷漠”的看法与老人的“热心肠”的对比;③“我”与“老人”对牛仔裤的态度的对比。(每点2分)

    16.(6分)①标题是文章的线索;②标题用了比拟手法,具有形象感;③标题设置悬念,吸引读者。(每点2分,)

    17.(4分)依据主旨,扣住句意,言之有理。主要观点有:⑴人间不是缺少爱,而是缺少发现爱的慧眼。⑵大胆走向世界,敞开心扉,用乐观的心态面对生活。⑶能给人带来爱和幸福,自己也会成为一个拥有爱和幸福的人。(观点2分,阐释2分) 

    18.(6分)①作业负担过重,②睡眠时间不足,③体育锻炼不够  (每点2分)

    19.(4分)都江堰:千年雪岭栏边出   万里云涛座上浮

    峨眉山:天著霞衣迎日出   峰腾云海作舟浮   (每联2分)

    20.(5分)(合乎情理2分,形成对比2分,修辞1分)

    21.(60分)参照高考阅卷标准。

  评论这张
 
阅读(19)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018