注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

语文梦工场

让你诗意地栖居

 
 
 

日志

 
 

2011年高考语文备考(113)北京市东城区高三期末统一测试  

2011-01-10 01:56:00|  分类: 语文试题集 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

北京东城区高三第一学期期末教学统一检测

语文试题

一、本大题共5小题,每小题3分,共15分。

1.下列词语中,字形和加点的字的读音全都正确的一项是(    )

A.简练    精兵减政    蝉联(chán)    肆无忌惮(dàn)

B.反复    翻来复去    拯(zhěng)救   亟(jí)须纠正

C.陵墓    盛气凌人    温馨( xīn)    罄(qìn)竹难书

D.谰言    推波助澜    稗(bài)官     沁人心脾(pí)

2.下列句子中,加点的成语使用不恰当的一句是 (    )

A.有着丰厚文化底蕴的北京,保留着许多古老的胡同,这些胡同与四合院水乳交融,成为京味文化的一个重要组成部分。

B.明清家具,尤其是黄花梨家具,已成为中国文化的一个代表性符号,它与中国的书法、绘画、陶瓷、织绣、金石等比肩而立。

C.在2010年广州第16届亚运会上,由近千名运动员组成的中国军团夺金热潮一浪高过一浪,让其他参赛国家望其项背。

D.自古以来,钓鱼岛及其附属岛屿就是中国的领土,中国政府将一如既往,坚决捍卫本国主权和领土完整,绝不妥协。

3.下列句子中,没有语病的一句是 (    )

A.现代医学认为,红薯除了含有一定的钙质,还含有大量的钾和镁,这些物质可以维持人体的离子平衡,减缓因年龄增长而造成的骨钙流失。

B.中国现代著名女作家丁玲女士曾经提出“一本书主义”,大意是说一个优秀的作家,必须写一部立得住的、传得下去的、并足以支撑自己的书。

C.目前在我国学术制度还不健全的情况下,学界应该倡导对学术敬畏,我们虽然无力改变这种大环境,但可以营造一个敬畏学术的小环境。

D.张艺谋导演的新片《山楂树之恋》如同淡雅的抒情散文一样具有某种纯粹的“爱情”感受,这种爱超越了时空,变成了刻骨铭心的记忆。

4.下列有关文学常识的表述,有错误的一项是(    )

A.《庄子》一书是先秦道家学派的典籍,其文大都由寓言故事组成,极富浪漫主义的色彩。

B.元代关汉卿的《窦娥冤》塑造了一个善良刚强的女性形象,抨击了封建社会的黑暗现实。

C.老舍,原名舒庆春,字舍予。他的代表作《骆驼祥子》被誉为一首“旧时代的葬歌”。

D.俄国契诃夫的长篇小说《装在套子里的人》中的别里科夫是沙皇专制制度的卫道士。

5.下列依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是 (    )

中国艺术的极境如空谷幽兰,高山大川之间的一朵幽兰,似有若无,也无人注意。

在这个阒寂的世界中,它自在开放,                                   ,其最大的妙处在于空灵中的实有,静穆中的崇高。

①正相反,中国美学认为,这样的美淡而悠长,空丽海涵,小而永恒

②并不因其小而微不足道,并不因其不显眼而失去魅力

③小小的花朵散发出淡淡的幽香,似淡若浓,沁人心脾

④更不因为它处于无人问津的山谷而顿失意韵

A.①③②④     B.③②④①    C.②④③①    D.①②④③

二、本大题共4小题,每小题3分,共12分。阅读下面文言文,完成 6-9题。

阎典史①者,名应元,字丽亨,其先浙江绍兴人也。初,雏②发令下,诸生许用德者,以闰六月朔'悬明太祖御容于明伦堂,率众拜且哭,士民蛾聚者万人,欲奉新尉陈明遇主城守。明遇日:“吾智勇不如阎君。此大事,须阎君来。”乃夜驰骑往迎应元。应元投袂起,率家丁四十人.夜驰入城。已乃分城而守:武举黄略守东门,把总某守南门,陈明遇守西门,应元自守北门。部署甫定’而外围合。时大军薄城下者已十万,列营百数,四面围数十重。会城中矢少,应元乘月黑’束藁为人'人竿~灯,立陴院间,匝城,兵士伏垣内,击鼓叫噪,若将缒城斫营者。大军惊,矢发如雨。比晓’获矢无算。又遣壮士夜缒城入营,顺风纵火;军乱,自蹂践相杀死者数千。

帅刘良佐拥骑至城下,呼日:“吾与阎君雅故,为我语阎君,欲相见。”应元立城上与语。遥语应元:“弘光已走,江南无主,君早降,可保富贵。”应元曰:“某,明朝一典史耳,尚知大义。将军胙土分茅③'为国重镇,不能保障江淮,乃为敌前驱,何面目见邑义士民乎?,,良佐惭退。贝勒既觇知城中无降意,攻愈急。梯冲死士铠胄皆镔铁,刀斧及之,声铿然,锋口为缺。城俄陷,应元率死士百人,驰突巷者八,所当杀伤以千数。再夺门,门闭不得出。应元度不免,踊身投前湖’水不灭顶’遂被缚。日暮,拥至栖霞禅院。院僧夜闻大呼“速斫我”不绝口。俄而寂然,应元死。

微夫应元,固明朝一典史也,顾视其树立,乃卓卓如是!呜呼,可感也哉!

(取材于清代邵长蘅《阎典史侍》)

注:①典史:官名。元始置,明清沿置,不入品阶,即“未人流”。②薤(n):通“剃”。③胙( zuò)分茅:指分封土地和爵位。

6.下列语句中,加点的词解释不正确的一项是 (    )

A.以闰六月朔    朔:农历每月十五

B.应元投袂起    袂:衣袖

C.会城中矢少    会:适逢

D.顾视其树立    顾:但是

7.下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是(    )

A.①为我语阎君           ②谁为大王为此计者

B.①乃为敌前驱           ②乃设九宾礼于廷

C.①所当杀伤以千数       ②皆以美于徐公

D.①呜呼,可感也哉       ②师道之不传也久矣

8.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是 (    )

A.时大军薄城下者已十万

当时迫近城下的清军已经十万

B.著将缒城斫营者

好像将要有人由城上缘绳而下偷袭敌营的样子

C.锋口为缺

锋口成为了缺口

D.微夫应元,固明朝一典史也

地位卑微的阎应元,本来只是明朝的一个典史

9.下列的理解和分析,不符合文意的一项是 (    )

A.作者以秀才许用德和新任县尉陈明遇的言行衬托阎应元的举足轻重。

B.阎应元设计用草人骗得了敌人的箭矢,和“草船借箭”有异曲同工之妙。

C.明朝的降将刘良佐听了阎应元的指责顿有悔悟,面带羞愧地告退而去。

D.阎应元宁为玉碎,不为瓦全,他英勇抗敌忠烈殉国的事迹实在可歌可泣。

三、本大题共4小题,共30分。

10.用斜线(/)给下面短文画横线的部分断句。(5分)

飞至孝:母留河北,遣人求访,迎归。母有痼疾,药饵必亲。 者三 服。少豪饮,帝戒之日:“卿异时到河朔乃可饮。”遂绝不饮。帝初为飞营第,飞辞日:“敌未灭,何以家为?”或问:“天下何时太平?”飞日:“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下平矣。”

                                                                 (取材于《宋史·岳飞传》)

11.在横线处写出诗文原句(限选做其中4道题)。(8分)

①总角之宴,             ,不思其反。(《诗经·氓》)

②积土成山,风雨兴焉;                    。(荀子《劝学》)

③虽无丝竹管弦之盛,                       。  (王羲之《兰亭集序》)

④潦水尽而寒潭清,           。俨骖腓于上路,             。(王勃《滕王阁序》)

⑤戍卒叫,             ,可怜焦土。(杜牧《阿房宫赋》)

⑥寄蜉蝣于天地,              。哀吾生之须臾,           。(苏轼《前赤壁赋》)

12 .阅读下面两首宋诗,回答问题。(7分)

禾熟

孔平仲

百里西风禾黍香,鸣泉落窦谷登场。

老牛粗了耕耘债,啮草坡头卧夕阳。

村居

张舜民

水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀。

夕阳牛背无人卧,带得寒鸦两两归。

注:①孔平仲:宋代地方官吏,多次遭到贬谪。②窦:指水沟。③耕耘债:指耕田犁地的农活。

①下列对这两首诗的理解,不正确的一项是(3分)   (    )

A.《禾熟》首句大笔勾勒出农村金秋季节的画面:百里农田,波翻浪涌,香气袭人。

B.《禾熟》后两句含蓄表达了希望尽快了却官场“役债”,像老牛那样卸去重负的心愿。

C.《村居》首句如同电影镜头转换,由近景到远景,描绘出宁和淡雅的田园风光。

D.《村居》后两句用“夕阳”“寒鸦”来渲染气氛,静谧之外又笼上一层淡淡的闲愁。

②两首诗各表达了诗人怎样的心情?(4分)

13.试从“动静结合”的角度赏析《村居》一诗。(不少于150字)(10分)

四、本大题共2小题,共8分。阅读下面文章,完成14—15题。

戏曲表演艺术的三个来源分别是滑稽戏、说唱演员的表演和舞蹈。滑稽戏的表演是一种散文式的表演,它在中国戏里是资格最老的表演。它的特点之一,就是自己讽刺自己。这种滑稽幽默的“自讽”,被成功地运用到戏曲净角、丑角的表演中,使观众在忍俊不禁的笑声中获得审美享受。中国戏曲中的演唱艺术,是从说唱中间来的。戏曲形成之后,演员以喝为主,但在唱的同时又有动作。舞蹈是戏曲表演艺术的第三个来源。民间传统舞蹈表演具有鲜明的节奏性、音乐性和丰富的表现力,是民众喜闻乐见的艺术样式。中国戏曲汲取舞蹈艺术的优长及诸多的表演技术,与其他艺术因素相结合,逐渐形成了带规范性的表现手段,即程式。经过长期的艺术实践和艺术积累,戏曲中的程式越来越多,于是便形成了鲜明的程式性。

程式性是中国戏曲塑造人物形象的主要艺术特征之一。中国戏曲表演更是借助“行当”这个中介来创造人物形象的。行当是创造角色的结果,因为创造得成功,才成为一种类型。演员要演人物,不能依样画葫芦地去演行当。当一个好演员,不仅仅在外形上要像,而且一定要体会人物的内心,当他真正深刻体会到人物内心的时候,再用高超的、经过严格训练的技术表现出来,才能具有真正的表现力。没有充分的内心情感与体验,外形的表现也是假的、僵化的。

戏曲表演的中心是创造角色,成功地塑造出舞台人物形象。演员在舞台上要创造出有血有肉而又有艺术性的人物形象,重要的是形成对于他所扮演的人物的态度和评价。如演关羽的演员对他的角色是崇敬的;演李逵是带着亲切偏爱的心情;对于王宝钏是寄予无限的同情和赞美的l。其次,还要有对人物感惰的体验,捕捉到人物内心各种细微的变化,再用外形动作巧妙生动地表现出来。例如,演员徐小香为演好《群英会》里的周瑜,既深入体验周瑜总比不过孔明时又妒又气的内心状态,又着力在周瑜头上的翎子下功夫,让翎予发抖,身子不动,这样他就表现出心里实在气得没法,但又要极力克制住这种复杂的心理。正是这种内心与外形的紧密结合,才使人物形象栩栩如生,具有了感人的艺术魅力。

从某种意义上讲,中国戏曲中人物形象的塑造,一般需要先有“功”,然后才能有人物。但运用程式而不让程式拘束的思想,这一点,斯坦尼斯拉夫斯基作过一个著名的论断:“中国戏剧的表演,是一种有规则的自由行动。

                                                                (取材于《文艺理论与批评》)

14.下列说法符合文意的一项是(3分)(    )

A.滑稽戏在中国戏曲表演艺术的三个来源中地位最为重要。

B.戏曲表演艺术的特殊规律就是通过程式手段创造人物形象。

C.演员深入人物的内心世界是成功塑造人物形象的唯一条件。

D.《群英会》里周瑜的形象就是演员借助行当这个中介创造的。

15.联系全文,说说你对斯坦尼斯拉夫斯基“中国戏剧的表演,是一种有规则的自由行动论断的理解。(5分)

五、本大题共4小题,共25分。阅读下面作品,完成16-19题。

必也正名乎

①我自己有一个恶俗不堪的名字,明知其俗而不打算换一个,可是我对于人名实在是非常感兴趣的。

②旧时代的祖父,冬天两脚搁在脚炉上,吸着水烟,为新添的孙儿取名字,叫他什么他就是什么。叫他光楣,他就得努力光大门楣;叫他祖荫,叫他承祖,他就得常常记起祖父叫他荷生,他的命里就多了一点儿六月池塘的颜色。除了小说里的人,很少有人是名副其实的,穷人十有九个叫金贵,阿富,大有的。但是无论如何,名字是与一个人的外貌品性打成一片,造成整个印象的。

③我喜欢替人取名字,虽然我还没有机会实行过。似乎只有做父母的和乡下的塾师有这权利。除了他们,就数买丫头的老爷太太与舞女大班了。可惜这些入每每敷衍塞责;因为有例可援,小孩该叫毛头,二毛头,三毛头,丫头该叫如意,舞女该叫曼娜。

④适当的名字并不一定是新奇、渊雅、大方,好处全在造成一种恰配身份的明晰的意境。有人说,名字不过符号而已,没有多大意义。在纸面上拥护这一说者颇多,可是他们自己也还是使用着精心结构的笔名。

⑤从前人的乳名颇为考究,并不像现在一般用“囡囡”“宝宝”来搪塞。乳名是大多数女人唯一的名字,因为既不上学,就用不着堂皇的“学名”,而出嫁之后,根本就失去了自我的存在,成为“张门李氏”了。

⑥男孩儿的学名,恭楷写在开蒙的书卷上,以后做了官,就叫“官印”,只有君亲师可以呼唤。他另有一个较洒脱的“字”,供朋友们与平辈的亲族使用。至于别名,那更是漫无限制的了。买到一件得意的古董,就换一个别号,把那古董的名目嵌进去。搬个家,又换个别号。本来,如果名字是代表一种心境,名字为什么不能随时随地跟着变幻的心情而转移?

⑦为什么一个人要有几个名字呢?因为一个人是多方面的。同是一个人,父母心目中的他与办公室西崽所见的他,就截然不同——地位不同,距离不同。有人喜欢在四壁与天花板上镶满了镜子,时时刻刻从不同角度端详他自己,百看不厌。多取名字,也是同祥的自我膨胀。像这一类的自我的膨胀,既于他人无碍,何妨用以自娱?虽然是一种精神上的浪费,我们中国人素来是倾向于美的糜费的。

⑧可是如果我们希望外界对于我们的名字发生兴趣的话,那又是一回事了。

⑨一个人,做他自己分内的事,得到他分内的一点注意。不上十年八年,他做完他所要做的事了,或者做不动了,也就被忘怀了。社会的记忆力不很强,那也是理所当然,谁也没有权利可抱怨。……大家该记得而不记得的事正多着呢!

⑩现在我开始感到我应当对我的名字发生不满了。为什么不另挑两个美丽而深沉的字眼,即使本身不能借得它的一点美与深沉,至少投起稿来不至于给读者一个恶劣的最初印象?仿佛有谁说过:文坛登龙术的第一步是取一个炜丽触目的名字。果真是“名不正而言不顺,言不顺则事不成”么?

⑾中国是文字国。皇帝遇着不顺心的事便改元,希望明年的国运渐趋好转。本来是元武十二年的,改叫大庆元年,以往的不幸的日子就此告一结束。对于字眼儿的过分的信任,是我们的特征。

⑿中国的一切都是太好听,太顺口了。固然,不中听,不中看,不一定就中用;可是世上有用的人往往是俗人。我愿意保留我的俗不可耐的名字,向我自己作为一种警告,设法除去一般知书识字的人咬文嚼字的积习,从柴米油盐、肥皂、水与太阳之中去找寻实际的人生。

(取材于张爱玲同名散文)

16.下面对这篇散文的理解与分析,不正确的两项是(4分)(    )

A.本文以“我自己有一个恶俗不堪的名字”开篇,转入取名的话题。

B.本文看似谈论取名问题,实则蕴涵着对姓名文化的思考与认同。

C.作者以男女取名不 同为例,表达了对中国封建伦理传统的不满。

D.作者认为取一个炜丽触目的名字是文坛登龙术中重要的一环。

E.《必也正名乎》是一篇充满着文化意蕴与学术理趣的散文小品。

17.阅读全文,回答下面问题。(7分)

①简要说明第②段作者写旧时的祖父为新添孙儿取名的用意。(4分)

②阅读⑦一⑨段,分条概括中国人要有几个名字的原因。(3分)

18.通读全文,试举文中一两句话,简要分析本文的语言特点。(4分)

19.根据文章内容,联系实际,谈谈你对“取名”的看法。(不少于200字)(10分)

六、本大题共1小题,共60分。

20.阅读下面文字,按要求作文。(60分)

近日《中国青年报》等媒体陆续报道,当年北京外国语学校的红卫兵,今年60多岁的申小珂等人向当年被打的北外党委书记程璧等老教师、老领导致信道歉,为自己的行为感到痛心。《雅虎视点》就此进行了调查,结果显示,对“如果您或亲朋曾受到折磨、伤害,您会原谅道歉者吗”这一问题,37%的被调查者认为“没意义,说什么都已经晚了”。在所有的答案中,这样的回答比例是最高的。

你怎样看待这一问题?请自选角度,写一篇不少于800字的文章。题目自拟,除诗歌外,文体不限。

  评论这张
 
阅读(464)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018